Eden Reforestation Projects

De gasindustrie heeft de laatste jaren haar productie van biogassen, het alternatief voor fossiele brandstoffen, opgevoerd. Bio-methaan (aardgas) en bio-propaan zijn inmiddels vaste componenten van het gas dat dagelijks wordt gebruikt. En elk jaar stijgt het percentage aan bio-gas dat wordt gebruikt. Om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te reduceren is Rivelin als één van de eerste buitenhaard fabrikanten ter wereld een samenwerking aangegaan met Eden Reforestation Projects.

Eden Reforestation Projects

Per verkochte Rivelin vuurtafel wordt een donatie gedaan voor het aanplanten van minimaal 80 tot wel 500 bomen in één van de vele speciale Eden Projects gebieden. De hoogte van deze donatie is afhankelijk van de collectie (Liberty Collection, Professional Collection of Woodland Collection) en, in het geval van de gashaarden, het vermogen (kW) van de brander. Zodra deze bomen volgroeid zijn kunnen ze elk tussen de 66 en 100 kg CO2 per jaar vastleggen. (Bron: CarbonNeutral.com)

In onderstaande tabel vindt u de CO2-compensaties voor de verschillende donaties.

CollectionBrander capaciteit (kW)Aantal bomen dat geplant wordt (1)Gemiddelde hoeveelheid CO2-compensatie (kg) bij gebruik van 4 uur/avond (flessengas) (2)Gemiddelde hoeveelheid CO2-compensatie (kg) bij gebruik van 4 uur/avond (aardgas)
Liberty Collection1280 tot 250232 – 727275 – 862
Professional Collection18120 tot 375232 – 727275 – 862
Professional Collection24160 tot 500232 – 727275 – 862
Woodland Collection160 tot 500

(1) De prijs van een boom geplant met Eden-projecten kan variëren van ongeveer 8p/boom tot 25p/boom, afhankelijk waar ter wereld de bomen worden geplant.
(2) Gebaseerd op dat elke boom tot 66 kg CO2 per jaar vastlegt (bron: CarbonNeutral.com).

Zelfs op het moment dat de geplante bomen geen 66 kg CO2 per jaar vastleggen, zal de hoeveelheid CO2 die wél wordt opgenomen door de geplante bomen, ruim de door de vuurtafels afgegeven hoeveelheid CO2 overschrijden.

Voor een volledige uitleg over het Rivelin herbebossingsbeleid en de hoeveelheid CO2 opgenomen door het planten van deze bomen verwijzen wij u graag naar de website van Rivelin zelf.

De modellen

Onderstaand vindt u enkele modellen vuurtafels uit de Liberty & Woodland Collections welke verkrijgbaar zijn bij Outdoorhoreca. Deze modellen zijn allen onderdeel van het Eden Projects herbebossingsprogramma.